TR Therapy - Okamžité snížení bolesti a otoků

Výjimečnost TR-terapie je okamžitý výsledek. Úleva přichází několik okamžiků po zahájení terapie
a trvá dlouhodobě po jejím skončení.

Nejčastější aplikace:

Bolesti krční páteře - selektivní radiofrekvenční terapie pomáhá zmírňovat spoušťové body a svalový hypertonus, které brání znovunabytí plného kloubního pohybu. Terapie v kombinaci s pasivním protažením zkrácených struktur vede  k úlevě a okamžitému rozšíření rozsahu pohybu v daném úseku.

Epikondylitida - kombinace selektivní radiofrekvenční terapie a izometrické nebo izotonické svalové kontrakce koncentruje hypertermii do stažených svalů. Dodávaná radiofrekvenční energie tato vlákna uvolňuje a vede k jejich opětovnému začlenění do svalové souhry.

Syndrom zmrzlého ramene - v kombinaci s technikami měkké tkáně se zvýší průtoku krve, který přinese větší množství živin, kyslíku a obranných látek. Tato kombinace, která se používá u reflexivně způsobené svalové hypertonie, vede k rychlejšímu a snadnějšímu odstranění obtíží.

Distorze hlezenního kloubu - podvrtnutí kotníku patří mezi nejčastější úrazy, se kterými pacient přichází k lékaři. Je jedním z nejfrekventovanějších traumat mezi sportovci. Podvrtnutím kotníku se v užším slova smyslu míní distorze kloubu hlezenního. Díky selektivní radiofrekvenční terapii je rehabilitace rychlejší a účinnější.

Bolesti bederní páteře - bolesti zad patří k deseti nejčastějším příčinám návštěvy lékaře u dospělých. S bolestmi zad se někdy setkalo až 80 % dospělé populace, a tak již můžeme hovořit v podstatě o civilizačním onemocnění spojeným s moderním způsobem života. Nejvíce problematickou oblastí zad je bederní páteř, jejíž bolesti pramení nejčastěji z nerovnovážného zatěžování svalů páteře, které jako celek slouží ke stabilizaci trupu.

Gonalgie - TR Terapie je velice účinná metoda při odstraňování bolesti v koleni. BTL-6000 TR-Therapy přenáší vysokofrekvenční elektromagnetickou energii tělesnou tkání a vytváří tak selektivní tkáňovou hypertermii.

Uvolnění stehenního svalu -použití selektivní radiofrekvenční terapie v kombinaci s pasivním protažením zkrácených struktur vede k úlevě a okamžitému rozšíření rozsahu pohybu v daném úseku.

Cena terapie:
20 min. –   800 CZK
30 min. – 1000 CZK
45 min. – 1400 CZK

 

Online rezervace